PHP功能函数-验证否为银行卡

我们在开发过程中,需要验证银行卡是否符合规则,下面提供判验证银行卡的函数给到大家。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
//检查是否为银行卡
if (!function_exists('isBankNo')){
  function isBankNo($banknumber){
    if ($banknumber == null || $banknumber == ""){
      return false;
    }
		//取出最后一位
		$last = substr($banknumber,(strlen($banknumber) - 1), 1);
    //前15或18位
    $front_last = substr($banknumber,0, strlen($banknumber) - 1);
    $front_arr = Array();
    //将前置部分号码存入数组(前15或18位)
		$i= strlen($front_last) - 1;
    for ($i ; $i > -1; $i--) {
      //前15或18位倒序存进数组
			array_push($front_arr,substr($front_last,$i, 1));
    }
    $sum1 = $sum2 = $sum3 = 0;
    for ($j = 0; $j < count($front_arr); $j++) {
 
      if (($j + 1) % 2 == 1) {
        // 奇数数字和
        if (intval ($front_arr[$j]) * 2 < 9) {
          $sum1 += intval($front_arr[$j]) * 2;
        } else {
          $str = intval($front_arr[$j]) * 2;
          $str1 = 1;
          $str2 = $str % 10;
					$sum2 += $str1;
          $sum2 += $str2;
        }
      } else {
        // 偶数数字和
        $sum3 += intval($front_arr[$j]);
      }
    }
     $sum = $sum1 + $sum2 + $sum3;
     $luhn = $sum % 10 == 0 ? 0 : 10 - $sum % 10;
    if ($luhn == intval($last)) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
}