PHP功能函数-验证否为邮箱格式

我们在开发过程中,需要验证邮箱是否符合规则,下面提供判验证邮箱的函数给到大家。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
//检查是否为邮箱格式
if (!function_exists('isEmail')){
	function isEmail($email) {
		if (!$email) {
			return false;
		}
 
		return preg_match('/^[_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,4}$/', $email);
	}
}